Splošni pogoji

Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji spletne trgovine Astrocenter so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot-UPB2), na podlagi priporočil GZS in mednarodnih kodeksov za prodajo preko interneta in elektronsko poslovanje.

S spletno trgovino, ki je namenjena zakupu minut za storitve ponudnika, upravlja podjetje TVT d.o.o., Škapinova ulica 2, 3000 Celje, matična številka: 8419612000, ID za DDV: 40053750, ki je hkrati tudi ponudnik storitev elektronskega poslovanja (v nadaljevanju »ponudnik«). Pozorno preberite splošne pogoje poslovanja spletne trgovine.

Z vstopom v spletno mesto astrocenter.si obiskovalci potrjujejo, da so s temi pogoji seznanjeni, da z njimi soglašajo ter da jih njihove določbe zavezujejo brez omejitev. 

Ponudnik si pridržuje pravico do kakršnih koli sprememb splošnih pogojev poslovanja brez posebne najave. Spremembe veljajo od trenutka objave in so za uporabnika spletne trgovine zavezujoče. Obstaja možnost, da je zaradi različnih tehničnih razlogov poslovanje preko naše spletne trgovine oteženo. Zato si ponudnik pridržuje pravico, da za določen ali nedoločen čas omeji ali popolnoma ustavi prodajo.

Ponudba v spletni trgovini se lahko zaradi narave poslovanja spreminja dnevno. Fotografije in slike, objavljene na spletni strani, so last podjetja TVT d.o.o. Teh predmetov ni dovoljeno kopirati za komercialno uporabo ali distribucijo, prav tako jih ni dovoljeno spreminjati ali znova objavljati na drugih spletnih mestih. To spletno mesto lahko vsebuje tudi slike, za katere je ponudnik pridobil pravico do uporabe, vendar so zaščitene z avtorskimi pravicami tretje strani. 

S temi Splošnimi pogoji poslovanja se opredeljuje delovanje spletne trgovine, pravice in dolžnosti obiskovalca, uporabnika in kupca ter poslovno razmerje med trgovcem in uporabnikom kot kupcem izdelkov iz ponudbe spletne trgovine.

Naročanje

Naročanje ali sklepanje pogodbe na daljavo se opravi v slovenskem jeziku in je hranjeno na sedežu podjetja. Po oddaji naročila kupec prejme obvestilo po elektronski pošti, da je naročilo oddano. Ponudnik lahko za preverjanje podatkov ali zagotavljanja točnosti dobave tudi telefonsko kontaktira uporabnika (kupca) na sporočeno kontaktno telefonsko številko. Ob plačilu s plačilno ali kreditno kartico ter ob plačilu s storitvijo Valu moneta ali mobilno denarnico Valu kupec takoj na vnešeni elektronski naslov dobi potrdilo o nakupu, v ločenem elektronskem sporočilu pa še kodo za pogovor. Ko kupec prejme obvestilo, da je naročilo v sprejeto in v ločenem elektronskem sporočilu dobi kodo, je naročilo nepreklicno sklenjeno. V primeru, da kupec izbere plačilo po predračunu, prejme na vnešeni elektronski naslov podatke za izvedbo plačila. Ko ponudnik na svoj transakcijski račun prejme kupčevo nakazilo, kupcu po elektronski pošto sporoči njegovo kodo. Postopek lahko traja do dva delovna dneva.

Načini plačila

Ponudnik omogoča naslednje načine plačila:

Plačilo po predračunu/nakazilo na račun ponudnika:

Kupec na vnešeni elektronski naslov prejme potrdilo naročila in podatke za izvedbo plačila. Ko ponudnik na svoj transakcijski račun prejme kupčevo nakazilo, kupcu po elektronski pošto sporoči njegovo kodo. Postopek lahko traja do dva delovna dneva. V kolikor v 72 urah od izdanega e-poštnega sporočila s potrditvijo naročila in podatki za plačilo ne bomo prejeli potrdila o vašem plačilu, bo vaš nakup zavrnjen.

Paypal:

V kolikor spletna trgovina to omogoča lahko storitev plačate s Paypal računom. Paypal.com je ponudnik varnega e-plačevanja s kreditnimi karticami. Prijavite se s podatki vašega PayPal računa, kjer nato potrdite plačilo naročila. Vaše plačilo bo zabeleženo pri nas in takoj boste na vnešeni elektronski naslov dobili kodo za pogovor.

Plačilne ali kreditne kartice:

V kolikor spletna trgovina to omogoča lahko storitev plačate s plačilno ali kreditno kartico. Plačilo poteka preko ponudnik varnega e-plačevanja s kreditnimi karticami Stripe. Podatkov o vaši kartici ponudnik ne hrani. Po potrditvi kartičnega plačila, bo vaše plačilo zabeleženo pri nas in takoj boste na vnešeni elektronski naslov dobili kodo za pogovor.

Izdaja računa

Kupec na elektronski naslov prejme potrdilo o nakupu. Račun hranijo v računovodstvu ponudnika in se kupcu na njegovo željo pošlje na želeni elektronski naslov.

Cene

Vse cene v spletni trgovini so v evrih in vključujejo DDV (davek na dodano vrednost). Za vsa naročila veljajo trenutne cene, ki pa jih lahko spremenimo brez predhodnega obvestila. Vse cene v spletni trgovini so cene izdelkov in ne vsebujejo stroškov morebitne dostave po pošti. Vse cene veljajo samo za elektronsko naročilo izdelkov prek spletne trgovine. Lahko se zgodi, da je podatek o ceni napačen. V tem primeru je kupec o tem pisno ali ustno obveščen in mu je ponujena možnost odstopa od pogodbe.

Dostava

Koda za koriščenje zakupljenih minut se kupcu dostavi po elektronski pošti. V kolikor želi kupec dostavo po redni pošti na svoj naslov, se pošiljanje zaračuna 1 (en) evro.

Zavrnitev naročila

Naročilo, za katerega se ugotovi, da ga pod navedenimi pogoji in podatki, s katerimi spletna trgovina razpolaga, ne more izvesti, se lahko zavrne. Potrošnik ne more zahtevati izpolnitve takega naročila.

Komunikacija z uporabniki

Komunikacija z uporabniki spletne trgovine Astrocenter poteka preko spletne strani, preko elektronskih sporočil in preko družabnih omrežij podjetja TVT d.o.o. Vsa elektronska obvestila bodo jasna in nedvoumna, jasno razviden pošiljatelj in jasno bo predstavljen način odjave od oglasnih sporočil.

Varovanje zasebnih podatkov

Večino strani v naši spletni trgovini lahko obiščete, ne da bi morali razkriti svoje osebne podatke, na primer vaše ime, naslov in e-poštni naslov. Ponudnik se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika. Za nakup v naši spletni trgovini potrebujemo vaše osebne podatke. Ponudnik bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov) in ostalo potrebno komunikacijo. Vsi osebni podatki uporabnika spletne trgovine so zaupni in ne bodo v nobenem primeru posredovani ali razkriti nepooblaščenim osebam ali tretjim osebam, razen za namen potrditve veljavnosti nakupa s plačilno kartico, dostave izdelkov, trženja in promocije. Ponudnik izvaja vse potrebne ukrepe za varovanje zaupnosti osebnih podatkov. Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam na način, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko in protivirusno zaščito svojega računalnika. Kljub temu pa nekatere informacije pridobimo samodejno z uporabo piškotkov in drugih standardnih orodij v spletni industriji. Uporaba piškotkov in spletnih signalov nam omogoča, da prepoznamo vaš IP naslov, vrsto brskalnika, ki ga uporabljate, in vašo splošno aktivnost na spletu. Če v vašem računalniku izklopite piškotke, nakupa v spletni trgovini ne bo mogoče opraviti. Več o politiki zasebnosti lahko preverite na povezavi. Nakupovanje in plačevanje preko spletne trgovine je varno.

Odveza odgovornosti

Ponudnik se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na njegovih spletnih straneh. Kljub temu, pa se lahko lastnosti izdelkov, rok dobave ali cena spremenijo tako hitro, da ponudnik ne uspe popraviti podatkov na spletnih straneh. V takem primeru, bo ponudnik kupca obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od naročila ali zamenjavo naročenega artikla. Ponudnik ne prevzema nikakršne odgovornosti za nedelovanje spletne strani astrocenter.si, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitev.

 

 

POLITIKA ZASEBNOSTI

TVT d.o.o., Škapinova 2, 3000 Celje (v nadaljevanju: »podjetje TVT d.o.o.«), je upravljavec osebnih podatkov, ki se obdelujejo v okviru te politike zasebnosti. TVT d.o.o. zbira in obdeluje osebne podatke v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07) in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. 4. 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: »Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov ali GDPR«) ter drugih predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Uradna oseba podjetja TVT d.o.o. je direktorica Marina Krmpotič, dosegljiv/a na elektronskem naslovu: info@tvt.si

Osebni podatki

Obdelujemo naslednje osebne podatke:

identifikacijski podatki, ki obsegajo predvsem ime in priimek ter številka naročila

kontaktni podatki, ki obsegajo osebne podatke, s pomočjo katerih lahko stopimo v stik z vami, predvsem e-naslov, telefonsko številko, naslov za dostavo, naslov za račun;

podatke o vaših naročilih, ki obsegajo predvsem podatke o naročenih artiklih in načinu plačila, vključno s številko bančnega računa, ter podatke o reklamacijah.

Namen obdelave in podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Podjetje TVT d.o.o. zbira, beleži, ureja, shranjuje posreduje in drugače obdeluje osebne podatke, ki jih imamo o vas, na temelju različnih pravnih podlag in za namene, ki so opredeljeni v nadaljevanju te politike zasebnosti.

Obdelava na podlagi pogodbe

Podjetje TVT d.o.o. obdeluje osebne podatke za uresničevanje pravic in obveznosti iz sklenjenih pogodb, in sicer pogodb o prodaji/nakupu artiklov – posredovane osebne podatke kupcev v spletnih trgovini na naslovu www.astrocenter.si (ne glede na registracijo).

V okviru uveljavljanja pravic in izpolnjevanja pogodbenih obveznosti podjetje TVT d.o.o. obdeluje osebne podatke posameznikov za namene:

identifikacije posameznika, sklenitve pogodbe, za namen izvedbe naročila (dobava, dostava artiklov, izdaja računa, reševanje morebitnih zahtevkov kupca (reklamacije, garancije), pošiljanja obvestil v zvezi z izvedbo naročil in morebitne druge namene, ki so potrebni za izvedbo naročila, za izvajanje morebitnih postopkov izterjave ter za lastne računovodske in davčne potrebe.

Obdelava na podlagi zakonskih obveznosti

Podjetje TVT d.o.o. obdeluje osebne podatke na podlagi zakonskih obveznosti, ki veljajo za podjetje TVT d.o.o. (npr. zlasti davčnih predpisov shranjevanje računov, ipd.).

Obdelava na podlagi zakonitih interesov – nameni

Podjetje TVT d.o.o. lahko osebne podatke obdeluje na podlagi zakonitih interesov, za katere si prizadeva podjetje TVT d.o.o., razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov. Kadar gre za nadaljnjo obdelavo podatkov zbranih o posamezniku, podjetje TVT d.o.o. opravi presojo skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov.

Na podlagi zakonitega interesa lahko podjetje TVT d.o.o. obdeluje osebne podatke v nujno potrebnem in sorazmernem obsegu za zagotovitev delovanja spletnih storitev, zlasti z namenom preprečevanja nepooblaščenega dostopa do vašega uporabniškega računa, širjenje zlonamernih kod, preprečitev goljufij oz. drugih zlorabe spletnih strani, kot tudi za zaščito svoji pravic intelektualne lastnine v zvezi s spletnimi storitvami.

Na podlagi zakonitih interesov podjetje TVT d.o.o. lahko obdeluje vaše osebne podatke tudi za namene uveljavljanja zahtevkov ali obrambe pred zahtevki v upravnih in sodnih postopkih.

Obdelava na podlagi soglasja (privolitve)

Podjetje TVT d.o.o. lahko zbira vaše osebne podatke tudi na podlagi vaše privolitve, vendar izključno za namene, za katerega je bilo dano vaše soglasje.

Hramba osebnih podatkov

Podjetje TVT d.o.o. bo hranil vaše osebne podatke le toliko časa, dokler bo to potrebno za uresničitev namena, zaradi katerega so bili osebni podatki zbrani in nadalje obdelovani.

Osebni podatki povezani z vašim uporabniškim računom se hranijo do zaprtja računa, pri čemer se podatki, vezani na nakup, ki ga je kupec izvedel v spletni trgovini, ohranijo. Zaprtje uporabniškega računa lahko izvedete sami v nastavitvah uporabniškega računa ali pa nas zaprosite za izbris. Nekatere podatke iz zaprtih računov lahko obdržimo v skladu z zakonom, za preprečevanje goljufij, za izterjavo dolgov, reševanje sporov, odpravljanje težav, pomagamo pri preiskava pristojnih organov, uveljavljamo pogoje uporabe storitev in sprejemamo druge ukrepe, ki jih dopušča zakon. Podatki, ki jih obdržimo bodo obravnavani v skladu s to politiko zasebnosti.

Podatki v zvezi plačilom nakupa v spletni trgovini in z njimi povezani kontaktni podatki o posameznikih se lahko za namen izpolnjevanja pogodbenih obveznosti hranijo do popolnega plačila storitev oz. do morebitnega izteka zastaralnega roka v zvezi s posamezno terjatvijo, ki lahko po zakonu znaša do petih let. Skladno z davčnimi predpisi se izdani računi se hranijo še 10 let po poteku leta, v katerem je izdan račun.

Osebne podatke, ki so pridobljeni na podlagi soglasja, hranimo vse do preklica soglasja.

Po preteku obdobja hrambe podjetje TVT d.o.o. osebne podatke učinkovito in trajno izbriše ali anonimizira, tako da jih ni več mogoče povezati z določenim posameznikom.

Pogodbena obdelava osebnih podatkov

Kot posameznik ste seznanjeni in soglašate, da lahko podjetje TVT d.o.o. posamezna opravila v zvezi z vašimi podatki zaupa drugim osebam (pogodbenim obdelovalcem). Pogodbeni obdelovalci lahko zaupane podatke obdelujejo izključno v imenu podjetja TVT d.o.o., v mejah njegovega pooblastila (v pisni pogodbi oziroma drugem pravnem aktu) in skladno z nameni, ki so opredeljeni v tej politiki zasebnosti.

Pogodbeni obdelovalci, s katerimi sodeluje podjetje d.o.o. so npr.:

izvajalci storitve;

računovodski servis; odvetniške pisarne in drugi ponudniki pravnega svetovanja;

vzdrževalci in razvijalci IT sistemov;

ponudniki za dostavo naročil.

Podjetje TVT d.o.o. ne bo posredoval vaših osebnih podatkov tretjim nepooblaščenim osebam, niti jih ne bo posredovali v tretjo državo ali organizacijo, razen v primerih, ki jih določa zakon, kar se nanaša predvsem na primere, če bi podatke zahtevale za to pooblaščene osebe oziroma organi.

Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru upravljavčevih navodil in osebnih podatkov ne smejo uporabiti za zasledovanje kakršnihkoli lastnih interesov.

Vaše pravice in pravna sredstva

V skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov imate pravico do dostopa do podatkov, ki se nanašajo na vas, pravico do popravka podatkov, pravico do omejitve obdelave, pravico do ugovora obdelavi, pravico do izbrisa podatkov ter pravico do prenosljivosti podatkov.

Katerokoli pravico po Splošni uredbi o varstvu osebnih podatkov lahko kadarkoli pisno uveljavljate. Pri tem navedite ime, priimek ter elektronski naslov.

Zahtevo lahko pošljete na elektronski naslov: info@tvt.si ali na naslov TVT d.o.o., Škapinova 2, 3000 Celje.

V primeru kršitve pravic, povezanih z obdelavo osebnih podatkov, lahko vložite pritožbo pri Informacijskemu pooblaščencu, Zaloška 59, 1000 Ljubljana ali na:gp.ip@ip-rs.si.

Avtomatično beleženje informacij (neosebni podatki)

Kadar koli dostopate na spletno stran, se splošni, neosebni podatki (število obiskov, povprečen čas obiska na spletni strani, obiskane strani) avtomatično beležijo. Te informacije lahko uporabljamo za merjenje privlačnosti naše spletne strani in izboljševanje vsebin in uporabnosti. Vaši podatki niso predmet nadaljnje obravnave in niso posredovani tretji stranki.

Spremembe politike zasebnosti

Podjetje TVT d.o.o. lahko občasno posodobi to Politiko zasebnosti. O pomembnih spremembah v Politiki zasebnosti vas bomo obvestili z obvestilom na naši spletni strani astrocenter.si. Vaša nadaljnja uporaba spletne strani po takem obvestilu pomeni, da se strinjate z revidirano politiko zasebnosti.

Zahvaljujemo se vam za zaupanje!

TVT d.o.o.